Aktualności

Zmiana numeru konta

  

UWAGA!!!!

Od 01.04.2016 roku zmiana numeru konta bankowego.

Opłaty za naukę oraz specjalizację po 01.04.2016 należy wpłacać na numer konta:

 

63 1560 0013 2001 0208 2000 0002
 Włączenie KPSS do ZSP

 
 

       

          Na postawie Uchwały Nr VII/53/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie włączenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dniem 1 października 2015 roku włącza się Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

 

 
 

NABÓR NA SPECJALIZACJE

  NABÓR  NA  KOLEJNE  EDYCJE  SPECJALIZACJI

Rozpoczęliśmy nabór na kolejne edycje

  • specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
  • specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

W ramach specjalizacji II stopnia nabór trwa na następujące specjalności (otwarcie danej specjalności uzależnione jest od liczby zgłoszeń):

  • praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
  • praca socjalna z rodziną i osoba z problemem przemocy,
  • praca socjalna z osobami starszymi,
  • praca socjalna ze społecznością lokalną,
  • praca socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Chętnych do uczestnictwa w kolejnych edycjach zapraszamy do składania zgłoszeń. Początek szkolenia planowany jest na drugą połowę roku 2015. Zgłoszenia można składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie pod nr 605 543 062.

 

Więcej informacji oraz druki do pobrania na stronie internetowej: www.kpss.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

   

Forum Pracownicy socjalni a agresywny klient

 


 

Widząc potrzebę spotkania się środowiska pomocy społecznej i wymiany doświadczeń dotyczących zapewnienia pracownikom pomocy społecznej bezpiecznych warunków pracy, Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej w partnerstwie z Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu w dniu 27 maja 2015 roku zorganizowało we Wrocławiu Forum „Pracownicy socjalni a agresywny klient”.

W czasie Forum dr Elżbieta Pawłowska (dyretor MOPS i prezes DFPS) przedstawiła wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa w jednostkach pomocy społecznej z perspektywy samych pracowników sektora. Uczestnicy Forum podczas pracy w 2 grupach poznawali efektywne sposoby komunikowania się w sytuacji przemocy werbalnej ze strony klienta. Podsumowaniem prezentacji i warsztatów była gorąca dyskusja zebranych na temat zagrożeń i ryzyk dla pracowników pomocy społecznych i koniecznych do wprowadzenia rozwiązań systemowych, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa osób zatrudnionych.


Więcej informacji i zdjęć w zakładce KOEGIUM-GALERIA

  

ZAKOŃCZENIE EDYCJI - SPECJALIZACJI I STOPNIA

  

 

SPECJALIZACJA  I  STOPNIA  W  ZAWODZIE  PRACOWNIK  SOCJALNY – ZAKOŃCZENIE  EDYCJI


          W październiku 2014r. zakończyliśmy szkolenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, w którym brało udział 45 pracowników socjalnych z terenu całego Dolnego Śląska, w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,   Działanie 7.1 ,Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Miło nam poinformować, iż wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu ukończyły je i z wynikiem pozytywnym zdały egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!